Súkromné gymnázium FUTURUM


Súkromné gymnázium FUTURUM ponúka anglickú bilingválnu formu štúdia akreditovanú Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Zahraniční lektori a program vzdelávania dávajú študentom možnosť získať vedomosti potrebné pre rozvoj ich talentu a schopností.